Download Bruce King och Jag (Swedish Edition) by Sofia Edlund PDF

By Sofia Edlund

below flera månaders tid levde Sofia Edlund med Bruce Kings självhjälpsbok som sin bibel och lusläste den om och om igen. Hon startade eget företag och följde slaviskt Kings instruktioner until punkt och pricka males fick trots det inte de resultat som boken utlovade. Först efter ett telefonsamtal med King själv insåg hon bristerna i hans resonemang - inga konkreta råd och orimliga förväntningar på läsarens framgångar.
Istället för att ge upp efter en trög commence med sitt nybildade företag arbetade Sofia Edlund hårt för att få företaget att gå runt, males kunde tack vare sitt idoga arbete strax se resultat. Edlund skrotade de råd hon fått i Bruce Kings bok och utvecklade egna strategier för att lyckas som entreprenör.
Bruce King och Jag vänder sig dels until dig som går i tankar om att starta upp ett eget företag, males även until dig som kört quickly och behöver tillföra manhattan energi until ditt företag. Sofia Edlund kommer med handfasta råd om hur du kan förbättra din verksamhet och går igenom allt ifrån vilka företagsformer som passar vem until hur guy med basala kunskaper inom försäljning och marknadsföring kan skapa ett framgångsrikt företag.

Show description

Read or Download Bruce King och Jag (Swedish Edition) PDF

Similar small business & entrepreneurship books

Editorial Consulting Business

Upstart company Consulting team creates finished marketing strategy kits for quite a few companies and industries. if you happen to buy one in all our marketing strategy kits, you have got entry to the instruments that would let you be an entrepreneur. We purely create marketing strategy kits for companies which can capitalize on present developments and purchaser call for.

Advanced Business for Innovation: Stimulate Competitor Innovation and Copying

Complex enterprise for Innovation: Stimulate Competitor Innovation and Copying isn't like many different innovation books in essentially taking note of what a firm can do to form an to be extra leading edge, to make buyers more advantageous, and to stimulate elevated and speedier innovation and copying via opponents, instead of on simply what innovation a firm should still do.

My Life Coach Wears a Tutu: A Freethinker's Guide to Coaching

Who this e-book is for: an individual who's a trainer or desires to be a trainer that's conscious that this isn't a get-rich-quick career. ninety% of coaches won't ever make it. if you happen to can deal with that. continue studying. Love training, yet can’t stand “sales? ”Feel just like the company aspect of training is draining your ardour?

How to Become a Digital Nomad: A step-by-step guide for achieving location independence in your business or career

How you can develop into a electronic Nomad is the main sensible, step by step consultant to residing a place self sufficient, electronic nomad way of life – despite your profession – whereas earning profits and doing the paintings you're keen on. This e-book isn't written within the hypothetical. it's not motivational and philosophical fluff.

Additional resources for Bruce King och Jag (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.23 of 5 – based on 24 votes